Tiểu Sử Về Ash Kalra

Nghị Viên Ash Kalra Cho Dân Biểu Tiểu Bang

Ash Kalra đã sinh sống tại San Jose hơn 37 năm qua. Trong thời gian sinh trưởng, Ash đã năng tiếp sức và sinh hoạt với các cộng đồng.  Khởi từ đó,  Ash đã đam mê việc phục vụ cho người dân San Jose, và lúc nào cũng tranh đấu cho chính quyền địa phương dùng tài nguyên để giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đời sống, thay vì tạo thêm những khó khăn cho người dân. 

Ash đã làm nên lịch sử khi là người Mỹ gốc Ấn đầu tiên được bầu làm Nghị viên cho Hội Đồng Thành Phố San Jose và hiện nay đại diện cho Khu 2. Trong khi làm trong Hội Đồng Thành Phố, ông đấu tranh chống cắt giảm ngân sách dành cho an ninh công cộng ở San Jose.  Ông còn ủng hộ tái thành lập Đội Chống Trộm Cướp và Đội Phòng Chống Tội Phạm thuộc Sở Cảnh Sát San Jose.  Ông đã giúp tạo nên những ưu đãi đặc biệt cho hàng xưởng để khuyến khích các công ty mở cửa và phát triển ở San Jose, và giúp tạo thêm nhiều việc làm cho dân địa phương. Ông góp phần phát triển hệ thống giao thông công cộng cho dân địa phương bao gồm mở rộng tuyến đường xe BART tới Thung Lũng Điện Tử.

Ash lúc nào cũng tranh đấu cho an ninh công cộng, trường học tốt, hệ thống giao thông công cộng hiện đại, xây dựng các khu nhà giá trợ cấp cho những người có thu nhập thấp và một môi trường trong sạch ở San Jose.

Ngoài vài trò của một Nghị viên Hội Đồng Thành Phố, Ash hiện đang là giáo sư Luật ở trường Lincoln Law School of San Jose. Trước đó, Ông còn là giáo viên ở trường Đại Học San Jose State University và dạy ở nhiều trường trung học ở Washington, DC.

Trước khi phục vụ trong Hội đồng Thành Phố, Ash là Luật sư biện hộ cho Office Santa Clara County Public Defender cho hơn 11 năm. Trong những lúc rảnh rỗi,  ông phục vụ cho nhiều cơ quan thiện nguyên như Somos Mayfair , Liên Minh Luật Châu Á, Hiệp Hội Luật Nam Á, Fresh Lifelines (Trợ giúp  các thanh thiếu niên) và Hiệp Hội Luật Quân Hạt Santa Clara. Ash cũng giúp sáng lập Hiệp Hội Vùng Hayes trong Khu 2, một khu gia cư mà ông đã lớn lên và vẫn còn sống tới ngày hôm nay.

Ash Kalra có  bằng Cử nhân Văn Khoa của trường Đại học California, Santa Barbara và bằng Tiến sĩ Luật từ Đại học Georgetown.